środa, 2 marca 2011

Present Perfect Continuous

Forma:

podmiot + odpowiednia forma czasownika "to have" (have, has) + "been " + czasownik z końcówką -ing.

e.g. I have been working here for 3 years

Zastosowanie:

-Używamy czasu Present Perfect Continuous, gdy nie patrzymy na to, jakie są skutki tej czynności, tylko jak długo ona trwała. 
e.g. I have been living here for 5 years.
 
- Używamy czasu Present Perfect Continuous do mówienia o czynności, która rozpoczęła się w przeszłości i trwa nadal.
e.g. She has been waiting for two hours but still there is no sign of the bus.

-Czynności, która rozpoczęła się w przeszłości i zakończyła się w chwili, kiedy o tym mówimy. 
I have been looking for you for 15 minutes!

Wyrażenia określające czas w Present Perfect Continous:
for, since, how long, lately, recently etc

Czas Present Perfect

Forma: 

Podmiot + Have/Has + czasownik w III-ciej formie


Zastosowanie:

- Czasu Present Perfect Simple używamy do mówienia o czymś co zdarzyło się w przeszłości ale nie mówimy dokładnie kiedy ( nie wiemy kiedy coś się stało lub jest to nie istotne)
e.g. I have read  this book.

-  Czasu Present Perfect Simple  używamy by pokazać że istnieje połączenie pomiędzy tym co się zdarzyło i z tym co dzieje się teraz. Czyli kiedy jesteśmy głównie zainteresowani jakie  jakieś wydarzenie z przeszłości  miało wpływ na sytuacje teraźniejszą.
 e.g. I have washed my hands, so that I can help you with the cooking.

-  Czasu Present Perfect Simple używamy kiedy mówimy jak długo coś trawało, nawet kiedy dokładnie nie określamy tego czasu.
e.g. Tom has just left the house.   

Przyimka 'for' używamy, kiedy chcemy wyrazić jak długo dana czynność się odbywa, natomiast przyimek 'since' określa, od jakiego momentu w przeszłości trwa dana czynność. 

Czasu Present Perfect Simple używamy kiedy mówimy, że coś zdarzyło się kilkakrotnie do teraz.
e.g. They been to France five times.

- Czasu Present Perfect Simple używamy kiedy mówimy o czynności, która zakończyła się niedawno.
e.g. She has just painted her kitchen.

- Czasu Present Perfect Simple używamy kiedy mówimy o naszych doświadczeniach.
e.g.  I have seen this movie.

- Czasu Present Perfect Simple używamy kiedy mówimy o czynnościach, które trwają do dziś 
e.g. He has worked as a teacher for 2 years. (dalej jest nauczycielem)
  
  
Najczęściej używanymi określeniami czasu w Present Perfect są:
recently, lately, just, yet, always, still, ever, already, never, for, since
 

Czasowniki modalne

Czasowniki modalne są często używane w codziennym życiu, dlatego istotne jest by znać kiedy się jakie używa. 

- Do określenia możności lub niemożności zrobienia czegoś używamy:
* can- e.g. I can see a ship in the distance.
* can't- e.g. I can't speak French.
* was able to- e.g. He was able to escape from the prison.
* wasn't able to/couldn't - e.g. He wasn't able to/couldn't complete this excercise on time.

- Do określenia prawdopodobieństwa, możliwości używamy:
* can- e.g Reckless driving can result in road accidents.
* could e.g. You could be right.
* may e.g. He may win this time.
* can't e.g. You can't be serious!

- Do udzielenia przyzwolenia lub koncesji używamy :
* can- e.g. Can I ask you about something ?
* could- e.g Could you give me some money?
* might- e.g. Might I borrow your pen ( formal)
* may- e.g. May I join you?

- Do mówienia o obowiązkach nażuconych przez kogoś z góry używamy: 
* must- e.g. She must pay all her bills till Mondey.
* have to- I have to meet doctor at 3 o' clock.

- Do mówienia o konieczności lub potrzebie używamy:
* need to - e.g. I need to improve my French.
* have to- She has to visit her dentist soon.
* must- e.g. Must I go to school?

- Do zakazywania czegoś używamy :
* musn't- e.g. You musn't eat in this class.
* may not- e.g. You may not smoke during working hours.
* are not to- e.g. You are not to leave this room.
* can't- e.g. You can't eat that.

- Gdy ktoś nie ma obowiązku do czegoś używamy :
* needn't- e.g. You needn't to worry- everything is under control.
* needn't have + III forma czasownika- e.g. You needn't have washed the dishes. (Nie musiał ale umył)
* didn't need to - You didn't need  to go to work. (Nie musiał i nie poszedł)

- Do logicznych założeń twierdzących na temat czegoś/ kogoś używamy:
* must be- e.g. He must be nervous about the exam.
* must have + III forma czasownika- He must have left his office by now.

- Do logicznych założeń przeczących na temat czegoś/ kogoś używamy:
* can't be - e.g. She can't be right, she always make bad decisions.
* can't have + III forma czasownika- She can't have won this match, she have been in hospital.

- Do udzielania rad używamy :
* should - e.g. You should eat more healthy food.
* ought to - e.g. You are ought to learn more before your exam.
* ought to not - e.g. You are ought to not cry so often.

- Do wyrażania krytyki używamy :
* should have + III forma czasownika- e.g. You should made sure that the reservation were valid.
* ought to have + III forma czasownika - e.g.You ought to have cleaned the room. ( powinien ale nie postrzątał)
* could- e.g. You could have helped me. ( mógł  ale nie pomógł)

- Do wyrażania próśb, sugestii lub ofert używamy:
* can - e.g. Can you hurry up, please ?
* would/ will - e.g. Would/Will you pass the salad?
*Shall - e.g. Shall I make the coffee? (Używamy shall tylko w pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej)
*should - e.g. She should see her doctor.

-> Nie dodajemy do czasowników modalnych -s przy trzeciej osobie liczby pojedynczej z wyjątkiem 'have to', 'need' , 'dare'.
-> Czasowniki modalne nie posiadają bezokoliczników  z wyjątkiem 'have to', 'need' and 'dare'.
->  Po czasownikach modalnych występują bezokoliczniki bez to tak zwane bare infinitive.
-> 'Need' i 'dare' jeżeli używane jako czasowniki modalne poprzedzają bare infinitive, w pozostałych przypadkach bezokoliczniki występujące po 'need'  i 'dare' występują z 'to' które poprzedza bezokolicznik (tak zwane full infinitive).
-> 'Have to' określa obowiązki narzucone z góry, natomiast 'must' to obowiązki narzucone sobie przez osobę mówiącą. 
-> 'May' i 'might' używamy do wyrażania możliwości z czego 'may' jest mniej prawdopodobne.
-> 'Didin't need to' określa coś co nie musiało być zrobione i nie było.
-> 'Needn't have' określa coś co nie musiało być zrobione ale pomimo tego było. 

środa, 23 lutego 2011

Czas Past Perfect Simple

Forma:

- Tworzymy Past Perfect Simple poprzez użycie had i III formę czasownika nieregularnego, bądź w przypadku czasowników regularnych dodajemy końcówkę -ed
e.g. She had seen this movie in Spain.

Zastosowanie:

- Używamy czasu Past Perfect Simple do mówienia o przeszłych wydarzeniach, które wydarzyły się przed określonym czasem.
e.g. By the time the doctor arrived, the patient had died.

-Używamy czasu Past Perfect Simple gdy mówimy o przeszłym stanie, który trwał przed przeszłym wydarzeniem.
e.g. At the time of her last trial last week John had been in prison for two years.

-Używamy czasu Past Perfect Simple do mówienia o przeszłych wydarzeniach, które wydarzyły się przed innymi przeszłymi wydarzeniami.
e.g. She had already typed all the letters before her boss arrived.

- Używamy czasu Past Perfect Simple do mówienia o niespełnionych zamiarach.
e.g. They had hoped to reach the pyramids before two o'clock, but few tourists fell ill.

Wyrażenia czasowe używane z Past Perfect Simple:
before, after, already, just, for, since, till/until, by the time, never etc

Czas Past Continous

Forma:

Tworzymy czas past countinous z was/were + czasownik -ing
e.g. I was playing football yesterday.

Zastosowanie:

- Używamy czasu Past Continous do mówinia o przeszłych wydarzeniach w toku mających miejsce w określonym czasie.
e.g. She was still working at nine o'clock yesterday evening.

- Używamy czasu Past Continous do mówinia o przeszłych wydarzeniach w trakcie trwania innych czynności w tym samym czasie.
e.g. While Jenifer was getting dressed, John was cooking the dinner.

- Używamy czasu Past Continous do mówinia o przeszłych czynnościach, które zostały przerwane przez inne wydarzenie.
e.g. She was sleeping when the phone rang.

- Używamy czasu Past Continous do tworzenia pytań, które będą brzmiały bardziej grzecznie.
e.g. I was wondering if you could help me

- Używamy czasu Past Continous do mówinia o przeszłych zdarzeniach, które były tymczasowe, bądź szybko mogły ulec zmianie.
e.g. His illness was becoming more and more serious as time went by.

-Używamy czasu Past Continous do mówinia o zaplanowanych wcześniej czynnościach, które zdarzyły się bądź nie.
e.g. Nancy was taking next fight to Paris.

Wyrażenia czasowe używane w Past Continous:
While, when, as, all morning/ evening, day, night etc.

wtorek, 22 lutego 2011

Materiały do nauki

Materiały metodyczne „leżą na ulicy”

Autorem artykułu jest BelferNa „ulicy" - czyli w internecie. Zdobywanie wiedzy coraz rzadziej sprowadza się do studiowania przepastnych książek, zwłaszcza jeśli pragniemy zgłębić dziedzinę nowatorską, jeszcze nie do końca ukształtowaną, rozbitą wewnętrznie przez konkurencyjne szkoły i nurty.

English Language Teaching - tak powszechnie nazywa się dziedzinę wiedzy traktującą o strategiach i metodach nauczania języka angielskiego. Wydawać by się mogło, że to nauczycielskie abecadło przyswajamy sobie jednorazowo na studiach i później traktujemy je jako jedyną i ostateczną wyrocznię w sprawach edukacyjnych.

Problem w tym, że nawet nieustannie uaktualniany program kilkuletnich studiów wyższych nie jest w stanie nadążyć za zmianami, jakie zachodzą na owym edukacyjnym poletku nauczania języków obcych. Pół biedy, jeśli jesteśmy świeżo upieczonymi absolwentami studiów filologicznych. O ile studiowaliśmy na przyzwoitej uczelni, wiedzę o najnowszych trendach czerpaliśmy na bieżąco. Co jednak z osobami, która swoją własną edukację zakończyły dobre kilka lat temu i nie zadały sobie trudu, aby w między czasie sobie ją uzupełnić? Takie osoby owymi nowoczesnymi technikami nauczania języka angielskiego mogą być zszokowane, a konieczność przestawienia się na nie (co jest niejednokrotnie koniecznie na przykład w perspektywiczne nauczania w nowych szkołach językowych) może okazać się zadaniem karkołomnym, a dla niektórych wręcz niewykonalnym.

Na szczęście z pomocą przychodzi internet - najlepszy przyjaciel człowieka, poszukującego informacji i wiedzy. Materiałów, dzięki którym możemy zupełnie za darmo podreperować i uaktualnić swoją wiedzę z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, jest tam multum. Jedyne co musimy zrobić, to zadać sobie trud oddzielenia „ziarna od plew", co niestety nie jest zadaniem najłatwiejszym i specjalnie przyjemnym. Gra jest jednak warta świeczki. Czasem jeden wartościowy tekst specjalistyczny czy materiał video otwiera oczy i sprawia, że proces nauczania języka angielskiego przestaje się nam kojarzyć z przykrym zapachem towarzyszącym odgrzewaniu nieświeżego kotleta.

O tym, że zasada „w internecie dla chcącego nic trudnego" stosuje się także w ELT świadczy organizacja ostatniej światowej konferencji dla nauczycieli języka angielskiego - IATEFL Harrogate 2010. Podczas imprezy wykłady i warsztaty zostały profesjonalnie sfilmowane i umieszczone za darmo w internecie. Wszystkie te materiały oraz wywiady z prelegentami dostępne są m.in w „Teacher TV". To nie lada gratka dla wszystkich anglistów z całego świata. Okazuje się, że w sposób wirtualny można uczestniczyć w ważnych dla całego środowiska wydarzeniach i czerpać wiedzę z pierwszej ręki. Inicjatywa IATEFL oraz głównego patrona inicjatywy - British Council to ponadto marketingowy strzał w dziesiątkę. Czy istnieje lepszy sposób na promocję imprezy niż pokazanie jej „od kuchni" w sieci? Jak widać internet, z uwagi na społeczne funkcje, jakie zaczyna coraz śmielej spełniać, staje się potężnym narzędziem do zdobywania wiedzy. Nie tylko tej potocznej i powszechnej (jak to było kiedyś), ale również wiedzy specjalistycznej i hermetycznej, wiedzy o którą ciężko w niejednej spowitej pajęczynami bibliotece.

 

---

"Belfer"
www.teacher.pl


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl